Здобуток
Тальнівський район, Черкаська область

Виконавчий комітет

 С К Л А Д

В И К О Н А В Ч О Г О    К О М І Т Е Т У

З Д О Б У Т К І В С Ь К О Ї    С І Л Ь С Ь К О Ї   Р А Д И

 

1.   Капець Остап Іванович              -      сільський  голова

2.   Дубина Мирослава Яківна          -       заступник  голови виконкому

3.    Козакова  Людмила  Григорівна      -       секретар  виконкому, секретар  сільської  ради

4.    Рушай  Галина  Володимирівна       -        член  виконкому

5.   Поцелуйко  Олег  Петрович               -        член  виконкому

 

Громадська комісія у справах дітей

Дубина Мирослава Яківна – продавець ПП”Поцелуйко” – голова комісії

Богомолова Юлія Дмитрівна – вчитель Тальнівської ЗОШ № 2

Рушай Галина Володимирівна – завідуюча ФАПом

Козакова Людмила Григорівна – секретар виконкому сільської ради

Боровець Віра Адамівна – завідуюча СБК.

 

Адміністративна комісія

Романов Олексій Григорович – землевпорядник сільської ради

Горошко Галина Олександрівна – касир сільської ради

Мороз Людмила Ільківна – пенсіонер

Поцелуйко Олег Петрович – ФОП

Кушенко Наталія Валеріївна – головний бухгалтер сільської ради

 

Комісія по боротьбі з пияцтвом та алкоголізмом

Капець Остап Іванович –  сільський голова, голова комісії

Гаврилюк Григорій Адамович – депутат сільської ради

Ковальчук Оксана Миколаївна – завідуюча сільською бібліотекою

Рушай Галина Володимирівна – завідуюча ФАПом

Бережна Надія Адамівна – молодша медична сестра

 

Рішення про персональний склад виконавчого комітету

ЗДОБУТКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Тальнівського району Черкаської області

1-а С Е С І Я

Р І Ш Е Н Н Я

Від  17  листопада  2015 року №1/6

с. Здобуток Жовтня

Про персональний склад виконавчого

комітету сільської ради

                  Розглянувши пропозиції сільського голови Капець Остапа Івановича, про персональний склад виконавчого комітету сільської ради, керуючись частинами 2,3,9 статті 51 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада в и р і ш и л а :

Персональний склад виконавчого комітету затвердити в слідую чому складі :

  1. Капець Остап Іванович – сільський голова, який очолює виконавчий комітет
  2. Дубина Мирослава Яківна - заступник сільського голови
  3. Козакова Людмила Григорівна - секретар виконкому, секретар сільської ради
  4. Гоцай Ольга Дмитрівна – член виконкому, касир сільської ради
  5. Рушай Галина Володимирівна – член виконкому, завідуюча ФАПом

       Сільський голова                                                   О.І.Капець