Здобуток
Тальнівський район, Черкаська область

Розпорядження "Про організацію виконання Закону України "Про очищення влади"

ЗДОБУТКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від  17 листопада  2015   року  №  46

с.Здобуток Жовтня  

 

Про організацію виконання Закону

України "Про очищення влади"

 

 

     Відповідно до Закону України "Про очищення влади", постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади":

 

      1. Взяти до відома, що :

 

1.1.згідно статті 4 Закону України «Про очищення влади» ,  посадовіта службові  особи(крім виборних посад) органу   місцевого самоврядування подають сільському голові  власноручно написану заяву, у якій повідомляють про те, що до них застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону, або повідомляють про те, що до них не застосовуються відповідні заборони, та про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей щодо них відповідно до цього Закону;

 

 1.2. заява подається не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення перевірки  згідно іззатвердженим  планом проведення перевірок;

 

 1.3. неподання заяви у встановлений строк  є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніш як на третій день після спливу строку на подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої частиною третьою статті 1 цього Закону.

 

1.4. згідно інформації секретаря сільської ради про те, що на виконання вимог пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про очищення влади", на підставі відомостей, наявних в особових справах штатного складу працюючих осіб, встановлено,  що у Здобутківській сільській  раді та її виконавчих органах не працюють особи, до яких застосовується заборона, зазначена в частині третій статті 1 Закону України "Про очищення влади", на основі критеріїв, визначених частиною першою статті 3 цього Закону.

 

      2. Затвердити Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", у Здобутківській сільській  раді та її виконавчих органах, що додається.

 

       3. Провести відповідно до Закону України "Про очищення влади" перевірку у Павлівській сільській  раді та її виконавчих органах щодо посадових і службових осіб (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") органів місцевого самоврядування, у листопаді  2015 року–лютому  2016 року.

 

      4. Проводити перевірку відповідно до Закону України "Про очищення влади" щодо осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у Здобутківській сільській  раді та її виконавчих органах, у строки та на умовах, визначених Порядком, затвердженим цим розпорядженням.

 

      5. Організацію проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" уЗдобутківській сільській  раді та її виконавчих органах залишити за сільським головою.

 

     6. Встановити, що :

     6.1. забезпечення проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" у Здобутківській сільській  раді та її виконавчих органах покладається на секретаря сільської ради;

    6.2. перевірці підлягають посадові особи сільської ради : секретар сільської ради, який виконує повноваження секретаря виконкому, спеціаліст- землевпорядник, головний бухгалтер;

 

     7. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” стосовно: 


            1) секретаря ради, визначивши  02 грудня   2015 року днем початку проведення перевірки;


            2) головного бухгалтера сільської ради, визначивши 02 грудня  2015 року днем початку проведення перевірки;

 

3) спеціаліста –землевпорядника, визначивши  02 грудня 2015 року днем початку проведення перевірки. 

 

 

     8. Секретарю сільської ради:

 

    8.1.ознайомити (у письмовій формі – під особистий підпис) до 20 листопада  2015 року  посадових і службових осіб сільської  ради та її виконавчих органів із Законом України "Про очищення влади" та заборонами, передбаченими частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", із зазначенням критеріїв, на підставі яких застосовуються заборони, а також Порядком, затвердженим цим розпорядженням, за формою згідно з додатком 1.

 

    8.2. ознайомлювати (у письмовій формі – під особистий підпис) осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у сільській  раді та її виконавчих органах, із Законом України "Про очищення влади" та заборонами, передбаченими частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", із зазначенням критеріїв, на підставі яких застосовуються заборони, а також Порядком, затвердженим цим розпорядженням, за формою             згідно з додатком 1.

 

    8.3.  на офіційному веб-сайті сільської  ради створити:

-  розділ "Очищення влади" з відповідною нормативною базою та підтримувати його в актуальному стані,

- базу персональних сторінок осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у сільській  раді та її виконавчих органах, для подальшого розміщення в них у встановленому порядку повідомлення про початок проходження перевірки відповідною особою разом із копією її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом), а також інформації щодо результатів проведення перевірки на період перебування такої особи на посаді (посадах) у сільській  раді та її виконавчих органах;

 – базу персональних сторінок штатного складу працюючих посадових і службових осіб (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування") сільської  ради та її виконавчих органів для подальшого розміщення в них у встановленому порядку повідомлення про початок проходження перевірки відповідною особою разом із копією її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом), а також інформації щодо результатів проведення перевірки на період перебування такої особи на посаді (посадах) у сільській  раді та її виконавчих органах.

 

     9. Дане розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті  сільської  ради.

 

      10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 Сільський голова                                                                           О.І.Капець